Wiec

Wiec Kompanii

Jako Wiec opiekujemy się Klimatem, Magią I Rytuałami. Spada na nas odpowiedzialność za przygotowanie obrzędowej części świąt oraz ich pełnej oprawy – takiej jak dekoracje czy efekty  specjalne do budowanie dramy.
Jednak, pomimo tej zewnętrznej otoczki  dbamy przede wszystkim  o dobre samopoczucie i osobisty rozwój jednostek.

Naszym głównym celem jest scalanie Kompanów, budowanie bezpiecznej przestrzeni, w której ludzie będą chcieli się otworzyć i dzielić tym co jest dla nich ważne. Tworzenie i podtrzymywanie poczucia wspólnoty i braterskiej atmosfery nie należy do łatwych zadań, dlatego prócz rytuałów stawiamy za cel budowanie zwyczajów scalających grupę.

Dodatkowo Wiec dba o rozwój duchowy członków Kompanii. Wierzymy, że transcendencja jest środkiem do osiągnięcia życiowego szczęścia, a znalezienie swojej drogi pozwoli wyeliminować chroniczne problemy z jakimi się zmagamy.

Tworzymy i podtrzymujmy Kompanijny Klimat, który stał się spoiwem wspaniałych, inspirujących i pełnych radości ludzi!


Główne zadania:

  • Budowanie wspólnoty Kompanii
  • Organizacja Świąt i wydarzeń
  • Prowadzenie Kompanijnych obrzędów
  • Tworzenie przyjaznego miejsca dla artystycznych inicjatyw
  • Podtrzymywanie Ducha Kompanii wszystkimi dostępnymi metodami

Funkcyjni wywodzący się z Wiecu:

  • Kronikarz
  • Bard
  • Ragabasz
  • Wołchw

 

Sasha – Dowódca Wiecu