Struktura

Filary Kompanii Zmierzchu

Struktura naszej społeczności podzieliła się w bardzo naturalny sposób na trzy elementy. Każdy z nich odpowiada za konkretne działanie w obrębie grupy. Oficjalnie nazywamy je filarami Kompanii. Składają się na nie:

 

Gwardia

Wewnętrzna drużyna odpowiedzialna za utrzymanie porządku, bezpieczeństwo i aktywność fizyczną naszych cżłonków i zaproszonych gości.

Tabory

Zespół terenowo-logistyczny tworzący struktury obozowe, pełniący pieczę nad magazynem zasobów Kompanii i główna siła organizacyjna wydarzeń.

Wiec

Strażnicy klimatu i ludzie odpowiadający za oprawę podczas spotkań. Ludzie odpowiedzialni za sztukę, muzykę, obrzędowość i duchowy rozwój.