O Kompanii Zmierzchu

Gdy ręka drży, pomoże Brat,

ruszają razem poprzez świat.

Bo Bratem dziś jest każdy tu,

a każdy wart co najmniej stu!

Pieśń Kompanii

 

Czym była i jest Kompania?

Kompanię, u swych początków, powołało kilkoro przyjaciół związanych wspólnym poszukiwaniem przygody w świecie, oraz braterstwa, oddania i lojalności w ludziach.
Nie jest łatwo o prawdziwe, znane z dobrych opowieści, przygody w coraz bardziej oswojonym świecie, a i nie łatwo odkryć wartość człowieka bez poddania go próbie.
Nam jednak udawało się to przez lata i udaje się również dzisiaj.

Wraz ze zwiększającą się liczbą członków ciężko było utrzymywać silną, twardą przyjaźń ze wszystkimi Kompanami, dlatego w zamian powstało poczucie współtworzonej wspólnoty. Wspólnoty społecznej, plemiennej. A wszystko to okraszone słowiańskim klimatem i jego puszczańska naturą – do czego nawiązuje wzniosłe zawołanie „Hej Duchy Głębokiej Puszczy! Stańcie na me wołanie!” rozpoczynające każde kompanijne posiedzenie, spotkanie lub wiec.

Kompania jest gromadą, którą jednoczy wspólne spojrzenie na świat, wspólne zainteresowania, podobny sposób bycia i ciągłe poszukiwania. Wśród nich są również poszukiwania duchowe.

Rodzimowierstwo, przez swoją naturalną spójność ze słowiańskim klimatem reprezentowanym przez Kompanię, ma swoje stałe miejsce pośród uroczystości związanych ze cyklicznymi świętami. Wielu kompanów czuje się rodzimowiercami i oczekuje obchodów w takim charakterzeMożliwość obcowania z rodzimą wiarą, dla tych którzy nie identyfikują się jako rodzimowiercy, jest ważna, ponieważ to jedna z dróg zrozumienia i poczucia żywej słowiańszczyzny.

Warto jednak zaznaczyć, że Kompania Zmierzchu nie jest organizacją rodzimowierczą i do miana takiej nie aspiruje.
Poczucie przynależności duchowej każdego z kompanów jest sprawą osobistą i każdy powinien mieć możliwość odnalezienia swojej ścieżki ku poznaniu świata.

By Kompania mogła sprawnie funkcjonować, występuje w niej podział na Filary, analogiczny do podziału społecznego w plemionach, również słowiańskich, pozwalający wykorzystać maksymalny potencjał każdego członka i pomagający w doskonaleniu się w obrębie kompanijnej struktury.

Więcej o strukturze znajdziesz TUTAJ

Podział ów wprowadza hierarchię i konieczność podporządkowania się decyzjom zwierzchników – których celem zawsze winno być dobro i bezpieczeństwo kompanijnej społeczności.

Nikodem – Lord Dowódca Kompanii Zmierzchu